System ThermoMesh
- monitoring temperatury i wilgotności

System ThermoMesh to innowacyjna i sprawdzona platforma dla monitoringu i zarządzania temperaturą i wilgotnością online. Znajduje zastosowanie w szerokim zakresie branż i obiektów, takich jak: uprawy pod osłonami, magazyny, chłodnie, linie produkcyjne, centra logistyczne, centra danych, laboratoria, szpitale, muzea, biblioteki i archiwa.

Portal umożliwia prowadzenie szerokiego zakresu analiz nakierowanych na identyfikację czynników i mechanizmów prowadzących do redukcji kosztów i wzrostu jakości procesów realizowanych w monitorowanych obiektach.

Rozwiązania, które oferujemy:

automatyczny pomiar i rejestracja temperatury i wilgotności

System automatycznie dokonuje pomiaru i rejestracji temperatury i wilgotności poprzez rozmieszczone czujniki tworzące bezprzewodową sieć.

rejestrację, przechowywanie i analizę danych

System umożliwia wielowymiarową analizę zebranych danych, które mogą być przechowywane przez długi czas.

wysoką jakość map temperatury i wilgotności

System generuje wysokiej jakości mapy temperatury i wilgotności dla ustalonego okresu pomiarów.

powiadomienia alarmowe
SMS i e-mail

System pozwala skonfigurować alarmy, które wysyłają powiadomienie e-mail i/lub SMS, gdy określone parametry wykraczają poza zdefiniowaną normę.

szybką i łatwą instalację w dowolnych obiektach

Czujniki, dzięki wbudowanym magnesom neodymowym, mogą być szybko i łatwo instalowane w obiektach dowolnego typu.

Napisz lub zadzwoń

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub masz pytania zachęcamy do kontaktu.