Rozwiązania dla przemysłu
- Thermomesh i system MAPS

Netserve oferuje dwa nowatorskie rozwiązania technologiczne do zdalnego, precyzyjnego i nieinwazyjnego monitorowania obiektów fizycznych oraz ich otoczenia.  Prowadzi to do optymalizacji procesów biznesowych generując realne oszczędności.

Jesteśmy w stanie monitorować zarówno płaskie, otwarte tereny z dobrą widocznością, jak i wielopoziomowe budynki z solidnymi ścianami. Należy także zwrócić uwagę, że miniaturowy rozmiar i brak  zewnętrznych przewodów czy kabli umożliwia monitorowanie obiektów mobilnych, na przykład paczek, kontenerów, samochodów, zwierząt lub ludzi.

System ThermoMesh

ThermoMesh to bezprzewodowa sieć mierząca temperaturę i wilgotność. Dokładnie pokazuje jak parametry te zmieniają się w czasie i przestrzeni oraz daje możliwość analiz nakierowanych na identyfikację czynników prowadzących do redukcji kosztów. Ponadto jest elastyczną platformą do definiowania i realizacji raportów.

Manual workers using digital tablet at factory. Experts are discussing by machinery. Professionals are in protective wear. Both are working in brightly lit industry.

System MAPS

System MAPS umożliwia automatyzację procesu rejestracji i analizę rodzaju oraz czasu trwania czynności wykonywanych przez daną osobę.  Pozwala to na maksymalizację efektywności pracy zespołowej i indywidualnej, wykorzystania zasobów, a także niezawodności działania infrastruktury technicznej.