ZADBAJ O SERCE

Współcześnie niemal wszystkie firmy i organizacje opierają swoją działalność na systemach informatycznych. Ich codzienne funkcjonowanie jest ściśle uzależnione od dostępności i sprawności tych systemów. Nie będzie więc przesadą, jeśli powiemy że serwerownia, czyli miejsce gdzie znajdują się główne zasoby systemów informatycznych, jest sercem organizacji.

Każda awaria w serwerowni, każde niezaplanowane zatrzymanie któregoś z firmowych systemów powoduje paraliż jakiegoś obszaru działalności firmy i generuje dokładnie policzalne straty – tym wyższe, im większa jest organizacja.

Awarie w serwerowni mogą być powodowane przez różne czynniki. Może to być przegrzanie urządzeń na skutek awarii bądź niewystarczającej wydajności urządzeń klimatyzacyjnych, zalanie pomieszczenia, przeciążenie obwodu zasilającego, zapalenie urządzenia itp. Tego rodzaju sytuacjom można zapobiegać.

Najlepszą drogą do uprzedzenia awarii jest stałe monitorowanie wszystkich istotnych parametrów. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań dedykowanych do tego celu. Mogą to być bądź rozwiązania wyspecjalizowane wyłącznie do monitoringu, bądź zintegrowane z zarządzalnymi listwami zasilającymi.

 

Rozwiązania wyspecjalizowane

Przykładem rozwiązania przeznaczonego wyłącznie do monitoringu jest system Poseidon firmy HWgroup.

Poseidon to system monitorujący warunki środowiskowe (temperatura i wilgotność) wyposażony w możliwość komunikacji IP (SNMP, e-mail).

Pomiar temperatury i wilgotności oraz monitorowanie stanów 4 wejść dwustanowych poprzez sieć LAN (WWW, SNMP, e-mail). Oprogramowanie do tworzenia raportów w MS Excel dołączone bez dodatkowych opłat.

Cztery wejścia cyfrowe (styczniki bezprądowe) mogą być użyte do podłączenia czujników otwarcia drzwi, detektorów dymu, zalania, awarii klimatyzacji lub wentylacji oraz awarii linii zasilającej.

 

Rozwiązania zintegrowane

Jako przykład rozwiązań bardziej zaawansowanych można podać systemy zarządzalnych listew zasilających firmy Schleifenbauer.

W systemie tym oferowana jest cała gama listew zasilających – 19-calowych, wyposażonych w maksymalnie 8-12 gniazd i pionowych, posiadających do 24 gniazd.

Listwy pozwalają na zdalne zarządzanie (załączanie/wyłączanie) gniazdami, poprzez interfejs www oraz odczyt różnego rodzaju parametrów zasilania – napięcie i natężenie prądu na każdym z gniazd, liczniki kWh.

Poza zarządzaniem i monitoringiem zasilania powyższy system pozwalaja na podłączenie różnego rodzaju czujników parametrów środowiskowych:

  • temperatury i wilgotności,

  • zalania – punktowe i liniowe,

  • dymu,

  • otwarcia drzwi,

  • itp.

 

Komunikacja

Każde z wymienionych rozwiązań, zarówno tych dedykowanych, jak i zintegrowanych wyposażone jest w interfejs www i każde z nich może funkcjonować niezależnie, alarmując o przekroczeniu zadanych progów dla różnych parametrów.

Również każde z oferowanych przez nas rozwiązań wspiera komunikację poprzez protokół SNMP. Ta funkcjonalność umożliwia budowę większych i bardziej zintegrowanych systemów, zbierających i przetwarzających dane płynące z wielu różnych źródeł.

Źródłem danych i alarmów oprócz wszystkich wyżej wymienionych systemów może być wiele urządzeń znajdujących się w serwerowni. Niemal każde zarządzalne urządzenie wyposażone jest w jakiś wewnętrzny pomiar temperatury. Wiele zasilaczy awaryjnych (UPS-ów) udostępnia cały szereg parametrów związanych z zasilaniem.

Zintegrowany system zarządzania serwerownią (przykładem jest oferowane przez nas rozwiązanie Astozi System One) potrafi analizować i konfrontować ze sobą te wszystkie dane. Istnieje możliwość generowania różnego rodzaju alarmów w przypadku zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Możliwe jest też prezentowanie aktualnego stanu serwerowni, w różnych aspektach na ekranach monitoringu.