Ludzie tworzący nasz zespół posiadają ponaddwudziestoletnie doświadczenie z rynku IT i centów danych. Infrastruktura IT to nasza praca i nasza pasja.

Wiemy, że kluczem do otrzymania infrastruktury adekwatnej do bieżących, jak i przyszłych potrzeb i wymogów, bez nadmiernego zwiększania kosztów jest gruntowna analiza istniejącej sytuacji oraz trafne sformułowanie docelowej specyfikacji i przyszłych potrzeb.

 

Z tego powodu zdecydowaliśmy się włączyć do naszej oferty szereg usług konsultingowych o charakterze:

 • wieloaspektowych audytów istniejącej infrastruktury,

 • analizy potrzeb w zakresie IT/centrów danych,

 • pomocy w opracowaniu specyfikacji technicznych na potrzeby budowy/rewitalizacji infrastruktury.

 

Audyty istniejącej infrastruktury IT

Istniejąca infrastruktura IT nierzadko nie spełnia oczekiwań użytkowników. Nienajlepszy stan serwerowni z jakim spotykamy się w naszej pracy jest efektem wielokrotnych modyfikacji i rozbudów pierwotnego systemu, który często już od początku obciążony był wadami projektowymi.

Z takiej sytuacji tym trudniej jest wyjść, im starsza jest infrastruktura i im więcej modyfikacji ma za sobą. Jest to jednak możliwe.

Zawsze należy rozpocząć od szczegółowego zbadania stanu bieżącego i właśnie taki cel ma oferowany przez nas audyt istniejącej infrastruktury IT.

W przypadku serwerowni/centrum danych analizie poddawanych jest wiele aspektów:

 • lokalizacja obiektu i wynikające z niej zagrożenia,

 • zagospodarowanie przestrzeni,

 • łącza zewnętrzne,

 

 

 • połączenia wewnętrzne w serwerowni,

 • zasilanie,

 • chłodzenie,

 • ochrona przeciwpożarowa,

 • kontrola dostępu.

 

Audyt przeprowadzany jest przez zespół specjalistów z poszczególnych branż, którzy analizują interesujące ich podsystemy, ze szczególnym uwzględnieniem „wąskich gardeł” i punktów krytycznych.

 

Analiza potrzeb w zakresie IT i centrów danych oraz pomoc w opracowaniu specyfikacji technicznych

Budowa bądź modernizacja serwerowni lub centrum danych wymaga od inwestora opracowania szczegółowej specyfikacji wymagań, które obiekt ma spełniać. Jest to bardzo istotny dokument. Uzależnione od niego jest bezpieczeństwo firmy i ciągłość jej procesów biznesowych. Z drugiej strony ściśle wyznacza on poziom nakładów, które trzeba ponieść w celu zrealizowania inwestycji.

W firmie Netserve dysponujemy odpowiednią wiedzą na temat dostępnych obecnie technologii i rozwiązań, obowiązujących trendów, a także istniejących i wciąż tworzonych międzynarodowych standardów oraz norm. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w projektowaniu, budowie i modernizacji infrastruktury IT.

 

Standardy i normy

Wszystkie opracowania techniczne powstające w firmie Netserve w ramach działalności konsultingowej mają swoją podstawę w obowiązujących normach. W każdym obszarze branżowym będzie to nieco inny zestaw.

Podstawowym źródłem wytycznych dla serwerowni i centrów danych są normy europejskie z serii PN-EN 50600, zatytułowane „Technika informatyczna – Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych”. Zawierają one szczegółowe wytyczne dotyczące wszystkich aspektów związanych z tego typu obiektami – począwszy od wymagań ogólnych, konstrukcji budynku, poprzez dystrybucję energii, aż po zapewnienie odpowiednich parametrów środowiskowych.

Wymagania dotyczące okablowania do transmisji danych w serwerowniach omówione są natomiast w normie PN-EN 50173-5.

Ponieważ instytucje normalizacyjne starają się ulepszać i modernizować swoje rekomendacje wszystkie zalecenia są przez nas zgłębiane i systematycznie monitorowane, tak aby końcowy produkt w postaci raportu z audytu posiadał odniesienia do najnowszych standardów.