TV Netserve - rewitalizacja serwerowni

Kolejny film z wytwórni Netserve! Zapraszamy do przyjrzenia się pracy naszych specjalistów.

Film przedstawia operację rewitalizacji małej serwerowni. Polegała ona na demontażu dwóch małych szafek i przeniesieniu całęgo osprzętu i urządzeń do nowej, profesjonalnejszafy serwerowej. Czas niedostępności systemu - 9,5 godziny.