Infrastruktura informatyczna w naszym kraju powoli starzeje się. W wielu budynkach można natknąć się na widoki podobne do tego z obrazka obok. Serwerownia - będąca centralnym punktem każdej sieci lokalnej - nierzadko liczy sobie już kilka czy kilkanaście lat obfitujących w rozbudowy, rekonfiguracje i migracje do nowszych technologii. Plątanina przewodów i urządzeń nieustannie rośnie, a administratorowi pozostaje modlić się, by coś się nie zepsuło, bo każda ingerencja w tą chwiejną równowagę grozi katastrofą.

 

Naszym zdaniem najrozsądniejszym wyjściem jest uprzedzić wypadki i nie dopuścić do katastrofy. Zapobiegliwym proponujemy usługę REWITALIZACJI SERWEROWNI.

Jeśli Twoja serwerownia zaczyna przypominać tę z obrazka, to znaczy, że już czas.

 

Posprzątaj serwerownię

Usługę REWITALIZACJI SERWEROWNI realizujemy w kilku krokach:

 • Audyt. Zewidencjonowane zostaną składające się na serwerownię urządzenia i połączenia. Przygotujemy raport na temat wszystkich funkcjonalności i podsystemów.

 • Projekt. Zaprojektujemy Twoją serwerownię od nowa. Zaproponujemy odpowiednie szafy i stelaże, rozmieszczenie wszystkich urządzeń, profesjonalne trakty kablowe i połączenia pomiędzy stelażami, szafami i urządzeniami. Przedstawimy rozwiązania, które ułatwią zarządzanie połączeniami, urządzeniami i serwerami – opracujemy system oznaczeń kabli, połączeń i urządzeń, zaprojektujemy system przełączników konsolowych KVM itp. Opracujemy harmonogram SPRZĄTANIA.

 • Realizacja. Po uzgodnieniu projektu, zgodnie z harmonogramem (często jest to praca wieloetapowa) zrealizujemy całe przedsięwzięcie.

 • Dokumentacja. Opracujemy dokumentację z ewidencją wszystkich podsystemów, urządzeń i połączeń.

 

AUDYT

Podstawą wszelkich działań porządkowych i modernizacyjnych jest analiza i zrozumienie sytuacji zastanej. Dlatego usługa REWITALIZACJI rozpoczyna się od audytu. Należy zewidencjonować każde urządzenie i każde połączenie wewnątrz serwerowni oraz wszystkie łącza zewnętrzne. Analizie podlega cała dostępna dokumentacja – sieci LAN, okablowania strukturalnego, centrali telefonicznej itp. Na tym etapie istotna jest też wiedza na temat dalszych planów w stosunku do infrastruktury. Nowy projekt serwerowni musi uwzględniać planowane rozbudowy i zmiany.
Zebrane informacje zostaną usystematyzowane w postaci szeregu schematów, zestawień i opisów.
Podczas audytu, we współpracy z informatykami zwykle rodzi się zarys nowej koncepcji serwerowni.

 

 

 

PROJEKT

Na podstawie raportu oraz ustaleń poczynionych podczas audytu powstaje projekt nowej serwerowni. Projekt opisuje:

  • naszą koncepcję rozmieszczenia urządzeń i osprzętu w serwerowni,
  • propozycję uzupełnienia istniejącego zestawu o rozwiązania ułatwiające zarządzanie infrastrukturą – takie jak osprzęt do zarządzania kablami połączeniowymi,
  • trakty kablowe dla łączy między szafami, system oznaczeń kabli, system do zarządzania serwerami itp.
  • sposób wykonania połączeń między urządzeniami i osprzętem,
  • koncepcję dokumentacji powykonawczej, która będzie jednocześnie dokumentacją eksploatacyjną w nowej serwerowni,
  • harmonogram prac mających na celu wdrożenie projektu.

 

 

REALIZACJA

Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest dobrze uzgodniony harmonogram. Należy pamiętać, że podczas akcji REWITALIZACJI SERWEROWNI firma prawdopodobnie będzie musiała normalnie funkcjonować. Dlatego prace będą musiały być rozłożone na wiele etapów, które będą realizowane nocami bądź w dni wolne od pracy. Po każdym etapie przewidujemy kilkugodzinny bufor przeznaczony na uruchomienie serwerowni po przerwie w pracy.

 

 

DOKUMENTACJA

Zakończenie prac modernizacyjnych nie jest równoznaczne z końcem akcji REWITALIZACJI SERWEROWNI. Ostatnim etapem usługi jest opracowanie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się szereg rysunków, schematów, zestawień i opisów. Ma to być pewnego rodzaju obraz sytuacji rzeczywistej, który będzie pomagać administratorowi w zarządzaniu infrastrukturą. Dokumentacja taka ma sens tylko wtedy, kiedy jest aktualna. Dlatego naszą dokumentację powykonawczą traktować należy jako dokumentację eksploatacyjną systemu i nanosić w niej każdą zmianę w konfiguracji serwerowni.

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

REWITALIZACJA SERWEROWNI to tak naprawdę nie tylko sprzątanie, czy porządkowanie pomieszczenia, ale też wdrożenie pewnych rozwiązań, które pomogą w zarządzaniu infrastrukturą oraz pomogą uniknąć dalszego tworzenia bałaganu. Niektóre rozwiązania wydają się być bardzo oczywiste i trywialne, jednak zadziwiająco często brakuje ich w serwerowniach, a brak ten boleśnie odczuwają administratorzy.

Zapanuj nad kablami. Serwerownia to miejsce pełne kabli. Do szaf zbiegają się wiązki przewodów okablowania strukturalnego. We wnętrzu szaf kolejne wiązki kabli łączących ze sobą urządzenia i panele. Po kilku latach eksploatacji wszystko zbija się w węzeł, który wygląda jak spaghetti. Pierwszą grupą rozwiązań, które chcemy zaproponować jest osprzęt do zarządzania kablami:

 • odpowiednio dobrane wieszaki 1 lub 2 U do układania kabli połączeniowych w liniach poziomych w szafach,
 • wieszaki w różnych rozmiarach – do układania wiązek pionowych od frontu szafy i po bokach (pomiędzy stelażem 19” a ścianami szafy),
 • korytka siatkowe pod sufitem serwerowni – do połączeń pomiędzy szafami, czy też pomiędzy szafami a konsolami administratorów.

 

 

Abyś rozpoznał każdy kabel i każdy port. Setki portów i łączących je kabli, często spiętych w wiązki. Skąd masz wiedzieć dokąd biegnie kabel z 5 portu na 3 przełączniku w 2 szafie? Można rozpruwać wiązki i próbować prześledzić przebieg kabla... My jednak proponujemy system oznaczeń. Każdy port każdego urządzenia czy panelu oraz każdy koniec każdego kabla będzie oznaczony. A wszystko będzie opisane w dokumentacji. Wtedy wystarczy numer interesującego portu odnaleźć w dokumentacji, aby uzyskać kompletną informację na temat połączenia. Można też spojrzeć na końcówkę kabla przyłączeniowego wpiętego w port, gdzie znajdziemy adres jego drugiego końca.

 

NASZE REALIZACJE