Ludzie tworzący nasz zespół posiadają nawet dwudziestoletnie doświadczenie z rynku IT i centów danych. Infrastruktura IT to nasza praca i nasza pasja.

Wiemy, że kluczem do otrzymania infrastruktury adekwatnej do bieżących, jak i przyszłych potrzeb i wymogów, bez nadmiernego zwiększania kosztów jest gruntowna analiza istniejącej sytuacji oraz trafne sformułowanie docelowej specyfikacji i przyszłych potrzeb.

 

Z tego powodu zdecydowaliśmy się włączyć do naszej oferty szereg usług konsultingowych o charakterze:

 • wieloaspektowych audytów istniejącej infrastruktury,

 • analizy potrzeb w zakresie IT/centrów danych,

 • pomocy w opracowaniu specyfikacji technicznych na potrzeby budowy/rewitalizacji infrastruktury.

 

Audyty istniejącej infrastruktury IT

Istniejąca infrastruktura IT nierzadko nie spełnia oczekiwań użytkowników oraz zarządzana przez kilku następujących po sobie administratorów, pozostawia wiele do życzenia. Nie najlepszy stan serwerowni z jakim spotykamy się w naszej pracy jest efektem wielokrotnych modyfikacji i rozbudów pierwotnego systemu, który często już od początku obciążony był wadami projektowymi.

Z takiej sytuacji tym trudniej jest wyjść, im starsza jest infrastruktura i im więcej modyfikacji ma za sobą. Jest to jednak możliwe.

Zawsze należy rozpocząć od szczegółowego zbadania stanu bieżącego i właśnie taki cel ma oferowany przez nas audyt istniejącej infrastruktury IT.

W przypadku serwerowni/centrum danych analizie poddawanych jest wiele aspektów:

 • lokalizacja obiektu i wynikające z niej zagrożenia:

  • ryzyko zalania oraz zagrożenie wilgocią,

  • zakłócenia elektromagnetyczne, sąsiedztwo z potencjalnymi źródłami zakłóceń,

  • wytrzymałość stropów, aktualne obciążenie, plany rozbudowy,

  • dojazd do budynku, transport sprzętu, transport paliwa do generatorów,

  • drogi transportowe wewnątrz budynku, liczba, wymiary przejść,

 • przestrzeń:

  • całkowita przestrzeń dostępna, stopień wykorzystania, możliwości optymalizacji,

  • możliwości rozwoju,

 • łącza zewnętrzne

  • liczba, wydajność, opóźnienia, redundancja, stabilność,

  • rutery, zabezpieczenia,

 • połączenia wewnętrzne w serwerowni:

  • liczba, stopień wykorzystania, redundancja, wydajność,

  • stan, możliwości zarządzania, stan wiedzy na temat połączeń, dokumentacja,

 • zasilanie:

  • liczba linii zasilających serwerownię/centrum danych, poszczególne szafy i urządzenia,

  • zabezpieczenia, redundancja, możliwości konserwacji,

  • wydajność, stopień aktualnego obciążenia, możliwości rozwoju,

  • stan urządzeń, UPS-ów, akumulatorów, agregatów prądotwórczych,

  • monitoring parametrów zasilania, procedury testowania i użytkowania systemu zasilania,

 • chłodzenie:

  • wydajność, stopień aktualnego wykorzystania, możliwości rozwoju,

  • redundancja urządzeń i instalacji, możliwości konserwacji,

  • punkty krytyczne (hot spots), termowizja,

  • monitoring parametrów środowiskowych, procedury,

 • ochrona przeciwpożarowa:

  • charakterystyka budynku, pomieszczeń, przegród, drzwi itp.

  • istniejące systemy sygnalizacji pożaru, wczesnego wykrywania dymu i gaszenia,

  • sytuacja w pomieszczeniach, materiały łatwopalne, procedury,

 • kontrola dostępu:

  • struktura personelu, administratorów,

  • uprawnienia dostępu, procedury dostępu i przebywania w pomieszczeniach chronionych,

  • zabezpieczenia fizyczne, monitoring.

Audyt przeprowadzany jest przez zespół specjalistów z poszczególnych branż, którzy analizują interesujące ich podsystemy, ze szczególnym uwzględnieniem „wąskich gardeł” i punktów krytycznych.

Produktem końcowym tej usługi jest raport będący jednocześnie dokumentacją techniczną infrastruktury i analizą istniejących zagrożeń oraz ryzyk, aktualny na dzień złożenia.

 

Analiza potrzeb w zakresie IT i centrów danych oraz pomoc w opracowaniu specyfikacji technicznych

Budowa bądź modernizacja serwerowni lub centrum danych wymaga od inwestora opracowania szczegółowej specyfikacji wymagań, które ma spełniać obiekt. Jest to bardzo istotny dokument, ponieważ z jednej strony uzależnione od niego jest bezpieczeństwo firmy i ciągłość jej procesów biznesowych, a z drugiej strony ściśle wyznacza on poziom nakładów, które trzeba ponieść w celu zrealizowania inwestycji.

Trafne sformułowanie specyfikacji wymagań dla serwerowni bądź centrum danych wymaga przeprowadzenia szeregu szczegółowych analiz – począwszy od finansowych, które określą potencjalne koszty przestojów spowodowanych awarią systemów informatycznych, po techniczne, mające na celu wypracowanie optymalnej konfiguracji i zabezpieczenia infrastruktury.

W firmie Netserve dysponujemy odpowiednią wiedzą na temat dostępnych obecnie technologii i rozwiązań, obowiązujących trendów, a także istniejących i wciąż tworzonych międzynarodowych standardów oraz norm. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie w projektowaniu, budowie i modernizacji infrastruktury IT.

Posiadając niezbędne kompetencje, jesteśmy w stanie przeprowadzić szereg wymaganych audytów i analiz oraz na ich podstawie sformułować specyfikację wymogów dla budowanej, bądź modernizowanej infrastruktury.

Szczególnie istotne jest tutaj doświadczenie w modernizacjach i użytkowaniu serwerowni, które pozwala nam realizować nasze projekty nie tylko zgodnie z obowiązującymi normami i technologiami, ale także w sposób uwzględniający późniejsze wieloletnie użytkowanie infrastruktury.

Na co dzień widzimy jak wyglądają serwerownie po latach funkcjonowania, wiemy na czym polegają codzienne problemy administratorów. Dlatego potrafimy odpowiednio wesprzeć inwestora i projektanta, by powstała infrastruktura informatyczna, która będzie funkcjonalna i przyjazna użytkownikom przez całe lata.

 

Standardy i normy

Wszystkie opracowania techniczne powstające w firmie Netserve w ramach działalności konsultingowej mają swoją podstawę w obowiązujących normach. W każdym obszarze branżowym będzie to nieco inny zestaw.

Podstawowym źródłem wytycznych dla serwerowni i centrów danych są dwie instytucje amerykańskie. Pierwszą z nich jest Uptime Institute, którego działalność w całości poświęcona jest centrom danych. Polega ona na standaryzacji wszystkich aspektów związanych z tego typu obiektami. Instytut wydaje swoje normy „Data Center Site Infrastructure – Tier Standard” oraz oferuje program certyfikacji centrów danych w oparciu o własną klasyfikację poziomu dostępności infrastruktury (tier).

Drugą instytucją jest American National Standards Institute (ANSI), który firmuje m. in. normę EIA/TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers, która wbrew swojej nazwie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące nie tylko infrastruktury telekomunikacyjnej, ale m. in. również architektury, chłodzenia, zasilania, bezpieczeństwa itp.

W 2012 powstała też pierwsza część normy europejskiej (CENELEC) dotyczącej tej tematyki, w Polsce dostępna jako PN-EN 50600-1 Technika Informatyczna. Wyposażenie infrastruktury centrów przetwarzania danych. Obecnie dostępna jest Część 1: Pojęcia ogólne. W opracowaniu są kolejne części, dotyczące konstrukcji budynku, zasilania, kontroli warunków środowiskowych, infrastruktury kablowej, systemów bezpieczeństwa oraz zarządzania i użytkowania.

 

Ponieważ wszystkie te instytucje starają się ulepszać i modernizować swoje rekomendacje wszystkie zalecenia są przez nas zgłębiane i systematycznie monitorowane, tak aby końcowy produkt w postaci raportu z audytu posiadał odniesienia do najnowszych zaleceń.